Kadınlar muayyen günlerinde kabir ziyareti yapabilir mi?

Kadınlar muayyen günlerinde kabir ziyareti yapabilir mi?

Hz. Peygamber kabir ziyareti ile ilgili olarak “Ben sizi kabir ziyaretinden önceden nehyetmiştim. Şimdi ziyaret edin, o size ahireti hatırlatır.”[1] buyurmaktadır. Bu hadiste putperestlikten yeni kurtulmuş bir toplumdan kabir ziyaretlerinin nehyedilmesi söz konusudur. Zira cahiliye döneminde insanlar kabirlere giderek kabir ehlinden yardım istiyorlardı. Hz. Peygamber bu ve benzeri şirk sayılabilecek adetlerin terkedilmesi adına kabir ziyaretlerini bir süreliğine yasaklanmıştır. Daha sonra iman esasları iyice yerleşip kök salınca Efendimiz kabir ziyaretini serbest bırakmıştır. Kabir ziyareti genel manada kadın-erkek her kesim için serbest bir ibadettir. Kadınlar için özel bir nehiy söz konusu değildir.

[1] Müslim, “Nikâh”, 16; كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة

Kadınların hayız ve nifas gibi muayyen günlerinde namaz kılmaları, oruç tutmaları, Kâbe’yi tavaf etmeleri, Kur’ân okumaları farklı hadislerde nehy edilmiştir. Kabir ziyareti bunlar arasında sayılmadığından câiz görülmektedir. Ancak bayanlar muayyen günlerinde Kur’ân okuyamayacaklarından dolayı Kur’ân okuyabilecek bayanlarla veya mahremleriyle birlikte gitmeleri ziyaretin gayesine daha uygun olacaktır.

Kabir ziyareti konusunda değinilmesi gereken önemli bir husus da tesettür konusudur. Hanımların mahrem yerlerini belli edecek kıyafetlerle kabir ziyaretinde bulunmaları hem kendilerini hem de kendilerine bakacak erkekleri göz zinasına düşüreceğinden mezarlığın manevi atmosferine uygun kıyafetleri tercih etmeleri gerekir.

Nitekim Hz. Âişe validemiz Hz. Ömer’in defnedilmesine kadar Resûlullah’ın kabrini serbestçe ziyaret ederken bundan sonra ziyaretlerinde tesettürüne daha dikkat ettiği haber verilmektedir.[1]

[1] Fayda, Mustafa, “Âişe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1989, 2: 201-205.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir