Korana’dan ölen ve defnedilen birini sonradan aile mezarlığına nakletmek câiz olur mu? Bu vefat eden kişiye herhangi bir rahatsızlık verir mi?

Korana’dan ölen ve defnedilen birini sonradan aile mezarlığına nakletmek câiz olur mu? Bu vefat eden kişiye herhangi bir rahatsızlık verir mi?

Ölünün defnedildiği kabrinden başka bir yere nakledilmesi hususunda fukaha ihtilaf etmiştir. Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre cenazenin zaruret olmaksızın nakledilmesi ölüye bir saygısızlık olacağından ve rahatsızlık vereceğinden dolayı câiz değildir. Fakat cenazenin gasp edilen veya şüf‘a hakkı bulunan araziye defnedilmesi halinde cenazenin nakledilebileceğini söylemişlerdir.[1]

[1] Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, 3: 214;  إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ يَأْخُذُهَا شَفِيعٌ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir