Namazda gözleri kapatmanın hükmü nedir?

Namazda gözleri kapatmanın hükmü nedir?

Normalde namazda gözleri kapatmak mekruh görülmüştür.[1] Fakat bazen namaz sırasında etrafımızdaki kişilerin yapmış olduğu hareketler dikkatimizi dağıtabilmektedir. İşte huşuya zarar veren bu ve benzeri hareketlere karşı namaz kılanın tedbir maksatlı gözünü kapatması mekruh sayılmaz. Nitekim normalde namazda ağlamak namazı bozar. Fakat cennet-cehennem gibi dini duygulardan dolayı ağlamak bundan istisna edilmiştir.

[1]     Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd, el-Kâsânî, Bedâi‘ü’s-sanâ’i‘fî tertîbi’ş-şerâi’ thk. Ali Muhammed Muavviz, (Beyrut: Dâru’l-küttâbi’l-Arabî), 1982, 2: 69.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir