Namazda iki ayak arasındaki açıklık ne kadar olmalı?

Namazda iki ayak arasındaki açıklık ne kadar olmalı?

İslam alimleri namaz sırasında iki ayak arasındaki mesafenin ne kadar olacağı hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Hanefilerden Şürünbülâlî, namazda huşu haline en yakın konum olması hasebiyle bu açıklığın dört parmak olmasının sünnet olduğunu söylemekle birlikte bununla ilgili herhangi bir hadis nakletmemektedir[1] Şâfiîlerde dört parmak veya bir karış[2] Mâliki ve Hanbelilerde ne tam birleştirilmeli ne de tam olarak açılmalıdır şeklinde farklı görüşler bulunmaktadır.[3]

[1] Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 98.

[2] Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, 1/146.

[3] Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî, 2/881-882.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir