İlgili Kategori
Kategori: Hac – Umre

Kişinin gelinine sormadan onun bileziklerini bozdurup umreye gitmesi câiz mi?

Kişinin gelinine sormadan onun bileziklerini bozdurup umreye gitmesi câiz mi?

Geline verilen ve takılan eşyalar ona aittir. İster kocası isterse kayınpederi bu malda izinsiz tasarrufta bulunamaz. Sormadan alması gasp hükmüne gireceğinden bunu iade etmesi gerekir. Fakat alan kişi kayınpeder olduğundan yabancı muamelesi yapılmamalıdır. Zira bu akrabalık bağlarına zarar verir. Bu sebeple sabırlı ve ihtiyatlı olmalı ve ne niyetle aldığına bakılmalıdır. Sonra dönünce veririm maksadıyla da almış olabilir. Yapılan umrenin Allah katında makbul olup olmaması ise kişinin hangi niyetiyle aldığına bağlıdır.

Faiz parasıyla hac olur mu?

Faiz parasıyla hac olur mu?

Faiz parası Allah’ın şiddetle yasakladığı büyük bir haramdır. Böyle bir masiyetle yapılan ibadet ise makbul değildir. Şeklen kişi haccını yapmış olduğundan hac farizasını yerine getirmiş olur. Yani zahire göre hac farizası kişinin zimmetinden düşmüş olmakla birlikte Allah katında bu ibadetten sevap alması mümkün değildir. Zira ibadetlerde asıl olan önce haramları terk etmek sonra sevaplara teveccüh etmektir. Nitekim Mecelle’de de ifade edildiği gibi “Mefsedeti def etmek maslahatı celp etmekten evladır.”[1] Yani zararlı olanı uzak tutmak, faydalıyı yapmaktan daha mühimdir. [1] Mecelle, 30;…

Devamını Oku Devamını Oku

Hacda olan biri Türkiye’de kurbana ortak olabilir mi?

Hacda olan biri Türkiye’de kurbana ortak olabilir mi?

Bu sorunun cevabı niyet edilen hacca göre değişmektedir. Temettü ve Kıran hacına niyet eden kişinin şükür kurbanını orda kesmesi vâcip olduğundan Türkiye’de birine vekâlet vererek kurban kesmesi câiz olmaz. Bu ikisi dışında Hacca giden kişi seferi sayıldığından on beş gün ve daha fazla kaldığı takdirde namazlarını tam olarak kılar. Fakat kurban gibi konularda yine seferi sayıldığından kurban kesmesi vâcip değildir. Dolayısıyla hacda iken vekâlet yoluyla Türkiye’de nafile de olsa kurban kesmesi veya bir hisseye girmesi câizdir.