Faiz parasıyla hac olur mu?

Faiz parasıyla hac olur mu?

Faiz parası Allah’ın şiddetle yasakladığı büyük bir haramdır. Böyle bir masiyetle yapılan ibadet ise makbul değildir. Şeklen kişi haccını yapmış olduğundan hac farizasını yerine getirmiş olur. Yani zahire göre hac farizası kişinin zimmetinden düşmüş olmakla birlikte Allah katında bu ibadetten sevap alması mümkün değildir. Zira ibadetlerde asıl olan önce haramları terk etmek sonra sevaplara teveccüh etmektir. Nitekim Mecelle’de de ifade edildiği gibi “Mefsedeti def etmek maslahatı celp etmekten evladır.”[1] Yani zararlı olanı uzak tutmak, faydalıyı yapmaktan daha mühimdir.

[1] Mecelle, 30; درء المفاسد أولى من جلب المنافع “Def‘-i mefâsid celb-i menâfi‘den evlâdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir