İlgili Kategori
Kategori: Cenaze ve Kabir

Korana’dan ölen ve defnedilen birini sonradan aile mezarlığına nakletmek câiz olur mu? Bu vefat eden kişiye herhangi bir rahatsızlık verir mi?

Korana’dan ölen ve defnedilen birini sonradan aile mezarlığına nakletmek câiz olur mu? Bu vefat eden kişiye herhangi bir rahatsızlık verir mi?

Ölünün defnedildiği kabrinden başka bir yere nakledilmesi hususunda fukaha ihtilaf etmiştir. Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre cenazenin zaruret olmaksızın nakledilmesi ölüye bir saygısızlık olacağından ve rahatsızlık vereceğinden dolayı câiz değildir. Fakat cenazenin gasp edilen veya şüf‘a hakkı bulunan araziye defnedilmesi halinde cenazenin nakledilebileceğini söylemişlerdir.[1] [1] Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, 3: 214;  إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ يَأْخُذُهَا شَفِيعٌ

Kadınlar muayyen günlerinde kabir ziyareti yapabilir mi?

Kadınlar muayyen günlerinde kabir ziyareti yapabilir mi?

Hz. Peygamber kabir ziyareti ile ilgili olarak “Ben sizi kabir ziyaretinden önceden nehyetmiştim. Şimdi ziyaret edin, o size ahireti hatırlatır.”[1] buyurmaktadır. Bu hadiste putperestlikten yeni kurtulmuş bir toplumdan kabir ziyaretlerinin nehyedilmesi söz konusudur. Zira cahiliye döneminde insanlar kabirlere giderek kabir ehlinden yardım istiyorlardı. Hz. Peygamber bu ve benzeri şirk sayılabilecek adetlerin terkedilmesi adına kabir ziyaretlerini bir süreliğine yasaklanmıştır. Daha sonra iman esasları iyice yerleşip kök salınca Efendimiz kabir ziyaretini serbest bırakmıştır. Kabir ziyareti genel manada kadın-erkek her kesim için serbest…

Devamını Oku Devamını Oku

Aynı kabre ikinci bir cenaze defnetmek câiz mi?

Aynı kabre ikinci bir cenaze defnetmek câiz mi?

Herhangi bir zaruret durumu söz konusu olmadığı durumlarda aynı kabre iki kişinin konması câiz değildir. Fakat ihtiyaç olması durumunda ölüler arasına toprak, (tahta vb.) bir engel koyulması gerekmektedir.[1] Ölünün cesedi ve kemikleri tamamen çürümüşse başka bir ölü defnedilebilir veya üzerinde ekim veya bina yapılabilir.[2] Kemiğin tamamen çürümesi ise topraktan toprağa değişmektedir. [1] Şeybânî, el-Asl, 1:360;….. وليجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد  أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد [2] Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, 1: 246; وَلَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ…

Devamını Oku Devamını Oku