İlgili Kategori
Kategori: Namaz

Namazda gözleri kapatmanın hükmü nedir?

Namazda gözleri kapatmanın hükmü nedir?

Normalde namazda gözleri kapatmak mekruh görülmüştür.[1] Fakat bazen namaz sırasında etrafımızdaki kişilerin yapmış olduğu hareketler dikkatimizi dağıtabilmektedir. İşte huşuya zarar veren bu ve benzeri hareketlere karşı namaz kılanın tedbir maksatlı gözünü kapatması mekruh sayılmaz. Nitekim normalde namazda ağlamak namazı bozar. Fakat cennet-cehennem gibi dini duygulardan dolayı ağlamak bundan istisna edilmiştir. [1]     Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd, el-Kâsânî, Bedâi‘ü’s-sanâ’i‘fî tertîbi’ş-şerâi’ thk. Ali Muhammed Muavviz, (Beyrut: Dâru’l-küttâbi’l-Arabî), 1982, 2: 69.

Mesbûk kişinin imamın selamından sonra yaptığı hatalardan dolayı sehiv secdesi yapması gerekir mi?

Mesbûk kişinin imamın selamından sonra yaptığı hatalardan dolayı sehiv secdesi yapması gerekir mi?

Namaza sonradan yetişen (mesbûk), namazın kaçırdığı kısmını kazâ ederken tek başına namaz kılan kimse sayıldığından sehiv secdesini gerektiren bir durumda sehiv secdesi yapmalıdır. Sehiv secdesini unutması ve selamdan sonra hatırlaması halinde -namazı bozacak bir hareket de yapmadıysa- sehiv secdesini yine de yapar ve namazdan çıkar. Yapmamış olsa da namazı tamamdır. Fakat namazın sevabı azalır. Sehiv secdesini bilerek terk etmesi durumunda da namazı tamdır. Fakat vâcibi kasıtlı terk ettiği için günahkâr olur.

Kişinin namazda okuyacağı yeri hatırlamak için beklemesi sehiv secdesini gerektirir mi?

Kişinin namazda okuyacağı yeri hatırlamak için beklemesi sehiv secdesini gerektirir mi?

Kişinin namazda Fâtiha’yı okuduktan sonra hangi âyet veya sûreyi okuyacağı hususunda bir müddet tereddüt içinde kalıp beklemesi, sonraki vâcibin te’hirine sebep olacağından dolayı sehiv secdesi yapmasını gerektirir. Eğer düşünme süresi bir rükün yani “Allahümme salli alâ Muhammed” diyebilecek kadar değilse, o takdirde yanılma secdesine gerek yoktur. İmamın cuma ve bayram namazlarında fazla kalabalıktan dolayı karışıklığa sebebiyet vermemek için sehiv secdelerini terk etmesi câizdir. Hanefî mezhebine göre sehiv secdesinin terki namazı bozmaz.[1] Fakat kasten terk eden kişinin günahkâr olacağı dolayısıyla namazı…

Devamını Oku Devamını Oku