İlgili Kategori
Kategori: Boşanma, Talak

Kadın, nikâh sırasında veya sonrasında üç talak hakkına sahip olabilir mi?

Kadın, nikâh sırasında veya sonrasında üç talak hakkına sahip olabilir mi?

İslâm’da talak yetkisi her ne kadar kocanın elinde olsa da ihtiyaç durumunda bu yetkiyi kadına havale edebildiği gibi başka birine vekâleten devredilebilir. Dolayısıyla kadın boşama hakkından büsbütün mahrum da bırakılmamış olur. Kadının talebi üzerine koca bir-iki veya üç talak hakkının tamamını kadına verebilir (tevfîz-i talak).[1] Fakat âlimler kadına verilen bu hakkın süresi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Hz. Ömer, Osman, İbn Mes’ûd, Câbir b. Abdullah, Atâ, Câbir b. Zeyd, Mücâhid, Şa’bî, Nehaî, İmam Mâlik, İmam Ebû Hanîfe[2], İmam Şâfiî, İmam Evzâî, Süfyân-ı…

Devamını Oku Devamını Oku

Kişinin hanımını tek lafızda üç talakla boşamasının hükmü?

Kişinin hanımını tek lafızda üç talakla boşamasının hükmü?

Kişinin hanımını boşaması her ne kadar Allah’ın istemediği bir şey olsa da bazen boşanmak tarafların saadetine vesile olabilmektedir. Türkçe’de “Üç talakla boşamak” tabiri iki türlü anlaşılmaktadır. Birincisi kocanın karısına “seni üç talakla boşuyorum” şeklinde bir lafızla üç talak vermesidir ki yaygın olan kullanım budur. İkincisi ise üç talakın üç hayız döneminde her birinin kadının adetten kesildiği, tuhur halinde tek tek gerçekleşmesi şeklinde olur ki sünnet olan boşama budur. Dört mezhep ile Zâhiriye mezhebinin de aralarında bulunduğu İslâm âlimlerinin çoğunluğu kişinin…

Devamını Oku Devamını Oku