Yaradan çıkan sarı veya renksiz sular abdesti bozar mı?

Yaradan çıkan sarı veya renksiz sular abdesti bozar mı?

Hanefîler “Her akıcı kandan dolayı abdest gerekir”[1] mealindeki hadis sebebiyle yaralardan akan kan, irin, cerahat gibi sıvılardan dolayı abdestin bozulacağına hükmetmektedir. Fakat el-Yenâbî‘ adlı eserde vücuttaki yara ve kabarcıklardan akan renksiz suyun (الماء الصافي) abdesti bozmayacağı ifade edilmektedir.[2] Dolayısıyla uyuz, çiçek ve egzamalı hastaların yaralarından akan saf su bu kabilden sayılabilir. Fakat ihtiyatlı olan abdest almaktır.

[1]   Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed, es-Sünen thk. Abdullah Haşim Yemânî Medenî, (Beyrut: Dârü’l-Mehâsin, t.y.), 1: 157; الوضوء من كل دم سائل

[2]   Meydânî, el-Lübab, 1: 32.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir