Abdestsiz namaz kılmak insanı dinden çıkarır mı?

Abdestsiz namaz kılmak insanı dinden çıkarır mı?

Kur’ân-ı Kerîm’de namaz kılınacağı zaman abdest almanın farz olduğu (Mâide, 6) ifade edilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in hiçbir zaman abdestsiz namaz kılmadığı kaynaklarda mevcuttur. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in bu uygulaması bizim için bir ölçüdür. Diğer bir hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmaktadır: “Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey red olunmuştur (bâtıldır ve ona itibar edilmez.)”[1] Bu ve benzeri hadislere binaen Hanefîlerin de[2] aralarında bulunduğu cumhur fukaha, herhangi bir özrü olmadan bilerek abdestsiz namaz kılan kişinin, büyük bir günah işlediğini ve tövbe etmesi gerektiğini fakat bu davranışıyla kâfir olmayacağını söylerken, Ebû Hanîfe’den bu konuda iki görüş nakledilir. Birincisi cumhurla aynı, diğeri ise “namazla alay söz konusu olacağından bu kişi kâfir olur” görüşüdür.

[1]  Buhârî, “İtisâm”, 20, Müslim, “Akdiye”, 8; ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  (متفق علي

[2]  Serahsî, Mebsut, 1: 105

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir