Müslümanın saç modeli nasıl olmalı?

Müslümanın saç modeli nasıl olmalı?

Kaynaklarda konuyla ilgili olarak İbn Ömer’den (r.a) nakledilen şu rivayete yer verilmektedir: “Rasulullah (s.a) kaza’ (قزع)dan nehyetti.” Nâfi’e Kaza’ (قزع) nedir? diye sorulunca o da: “Çocuğun saçının bir kısmını kesmesi diğer kısmını bırakmasıdır” şeklinde cevap verdi.[1]

Yine İbn Ömer’den gelen başka bir rivayette ise Hz. Peygamber saçlarının bir kısmı kesilen bir çocuk gördüğünde ona: “Saçlarınızın ya hepsini kesin yahut hepsini bırakın.”[2] buyurmuştur.

İmam Nevevî hadiste zikredildiği şekilde saç kestirmenin tedavi maksadı gibi zaruret durumları müstesna âlimlerin tahrimen (harama yakın) mekruh olduğu hususunda icmâ ettiğini bildirir.[3] Kaynaklarda bu tip saç modellerinin Mecusilerin saç modeli olduğu bildirilmektedir. Günümüzde ise özellikle Amerikan saç modeli denilen bu tarz ile yine bazı sporcuların kestirdiği batılı saç modelleri hadislerdeki yasak kavramına girmektedir. Ayrıca başka bir hadisinde Efendimiz “Bir kavme benzeyen o kavimdendir.”[4] buyurmaktadır.

[1]   Müslim, “Libâs”, 31; أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع ؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض

[2]   Ebû Dâvûd, “Tereccül”, 14; أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله

[3]   Nevevî, Şerhu’l-Müslim, 14: 101; وأجمع العلماء على كراهة القزع اذا كان فى مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهى كراهة تنزيه

[4]   Ebû Dâvûd, “Libâs”, 3512; مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir